Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/18/2020 in all areas

  1. 1 point
    Najlepiej sprawdzać bezpośrednio na stronie funduszeeuropejskie. Jest tam podział na województwa, więc łatwo znaleźć coś na swoim terenie. Wiem, że są jeszcze inne instytucje zajmujące się dotacjami, ale mówiąc szczerze, nigdy nie liczyłem na dotację, więc nie szukałem. Na pewno dla mieszkańców okolic wiejskich, dotacjami zajmuje się ARIMR.
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up
×
×
  • Create New...